Politika cookies

Obecné informace

Účelem aktuální politiky cookies je informovat jasně a přesně o souborech cookies, používaných na webu společnosti Fagor Industrial, S.Coop. (dále jen „Web“).

Cookies je soubor nebo kartotéka, který si po vstupu na stránku web může uživatel stáhnout do zařízení (počítače, tabletu, Smartphone, atd.) za účelem registrace, uchovávání, obnovy, aktualizace nebo ukládání dat a informací o surfování z daného zařízení. Cookies umožňují straně zodpovědné za webovou stránku znát a pamatovat si preference uživatelů, procházejících její webovou stránku a přizpůsobit služby, poskytované na základě těchto preferencí.

Společnost Fagor Professional používá cookies za účelem získávání informací a tím poskytnout uživateli efektivnější a jednodušší surfování a vyhnout tomu, že budou požadována data, která uživatel poskytl již dříve. Společnost Fagor Professional používá cookies také k analýze chování uživatelů při prohlížení webu, což je velmi efektivní nástroj pro hodnocení fungování webové stránky, pro měření návštěvnosti a parametrů provozu, sledování průběhu a počtu vstupů a k zavádění opatření, vedoucích k jejímu vylepšení.

Ochrana dat

Při prohlížení a setrvávání na webové stránce uživatel souhlasí s používáním níže uvedených souborů cookies za podmínek, obsažených v aktuální politice cookies. Uživatel může získat více informací o společnosti Fagor Professional prostřednictvím našeho Oficiálního oznámení a Politiky ochrany osobních údajů (zde).

Uživatel je také informován, že společnost Fagor Industrial, S.Coop je zodpovědná za osobní údaje, které mohou být shromážděny při procházení webové stránky. Je možné získat více informací (Politika ochrany osobních údajů).

Druhy cookie

Kromě jiných klasifikací, lze klasifikovat soubory cookies podle toho, která ze stran je spravuje (ona sama nebo prostřednictvím třetí strany) podle doby, po kterou zůstávají aktivovány (relace nebo trvalé), nebo v souladu s jejich účelem (technický, personalizace, analýzy nebo reklamy mimo jiné).

Soubory cookies používané na této webové stránce mají v každém případě dočasný charakter, jehož jediným účelem je zefektivnění jejich dalšího přenosu a jsou spojovány pouze s anonymním uživatelem a jeho počítačem. V žádném případě nebudou cookies používány k shromažďování osobních údajů.

Společnost Fagor Professional používá soubory cookies k získávání informací, které považuje za velmi užitečné. Druh cookies, jež používá a informace, které získává z každého setrvání, je detailně uveden v následující tabulce:

Druhy souborů cookies Účel

Vlastní cookies

Cookies relace: Jedná se o dočasné cookies, které se neukládají v zařízení uživatele, ale zmizí po ukončení relace. Informace získaná prostřednictvím těchto cookies slouží k analýze způsobů provozu na webu a k poskytování služeb, které jejím prostřednictvím nabízíme.
Nombre de cookie: cb-enabled: Se usa para detectar si el usuario ha aceptado la política de cookies de la web, tiene una duración de 1 año desde el último acceso.
Google Analytics
Název cookies: _ga: Používá se k rozlišení uživatelů a jejich doba trvání jsou 2 roky
Název cookies: _gid Používá se k rozlišení uživatelů a jejich doba trvání je 24 hodin
Název cookies: _gat: Používá se k omezení procenta žádostí a jejich doba trvání je 10 minut

 

From the browser settings, the User can select which cookies he/she accepts and which he/she rejects.

The User must take into account that if he/she disables cookies, this could cause problems in accessing and browsing the Website.

Manage and block Cookies

Z nastavení prohlížeče, používaného k surfování si může uživatel vybrat, které soubory cookies přijme a které odmítne.

Uživatel by měl brát v úvahu, že v případě vypnutí soborů cookies by mohl mít problém s přístupem a při prohlížení webu.

Správa a blokování souborů cookies

Uživatel má možnost nastavit prohlížeč ve svém počítači podle svých osobních potřeb způsobem, aby mohl upozornit na příjem cookies a zabránit jejich nainstalování na pevný disk.

Uživatel může odmítnout zpracování dat nebo informace odmítnutím použití cokkies tím, že zvolí vhodné nastavení svého prohlížeče. Uživatel ale musí vědět, že pokud to udělá, pak možná nebude mít plně funkční web. Za účelem získání podrobnější informace, prosíme, přečtěte si pokyny a příručky vašeho prohlížeče.

Pokud si přejete odstranit soubory cookies které jsou již nastavené ve Vašem terminálu, můžete tak učinit ze svého počítače. Postup naleznete v nabídce nápovědy vašeho prohlížeče, v níž jsou stanoveny kroky k jejich odstranění. Pro více informací:

Společnost Fagor Professional není zodpovědná za obsah a pravdivost politiky ochrany soukromí třetích stran, zahrnutých do aktuální politiky cookies.

Aniž by tím byl dotčen výslovný souhlas, který uživatel poskytl při přístupu na web, její používání znamená souhlas uživatele s její instalací a používáním za zde uvedených podmínek.

Pokud máte pochybnosti ohledně aktuální politiky, můžete kontaktovat společnost Fagor Professional na adrese info@fagorprofessional.com.

Uživatel může najít více informací o fungování souborů cookies a o způsobu jejich odstranění na následujících odkazech:

Z druhé strany, pokud nechcete být sledováni Googlem Analytic přes všechny webové stránky, jděte na následující link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout