Myčky průchozí

ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÉ STROJE S VYŠŠÍ KAPACITOU PRODUKCE

Požadavky restauračních zařízení směřují velmi často k velkokapacitním strojům. Tam, kde jsou prostorové možnosti omezené, nastupují jako osvědčené řešení kompaktní průchozí myčky. Gastroprovozy s podstatně vyššími potřebami produkce, a které mají k dispozici větší plochy, využijí myčky modulární. Ty svojí skladbou nabízejí ideální řešení na každou potřebu.
Toho všeho jsme si ve Fagor Industrial dobře vědomi. Naše průchozí kompaktní a modulární myčky řady Concept s doplněním o potřebné příslušenství na vstupu a na výstupu myčky přináší klientovi s jistotou takové řešení, které jeho potřeby optimálně vyřeší.

NOVÁ ŘADA PŘINÁŠÍ NEJLEPŠÍ POMĚR KVALITY A CENY NA TRHU. V DUCHU FILOZOFIE FAGOR Professional DOSAHOVAT ENERGETICKÝCH ÚSPOR NABÍZÍME MEZI EVROPSKÝMI VÝROBCI JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ: VERZE MYČEK S PLYNOVÝM OHŘEVEM


01
NEJLEPŠÍ POMĚR KVALITY A CENY NA TRHU

Nová řada průchozích myček nádobí Concept prošla kompletním reinženýringem. Přepracovaný stroj je robustní a spolehlivý, s vyšší kapacitou produkce a mimořádnou energetickou účinností v rovině spotřeby vody a elektrické energie. Vyšší produkce a nižší spotřeba za konkurenceschopnou cenu. Nejlepší poměr kvality a ceny.

02
FLEXIBILITA

Nová produktová řada má vyšší schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníka:

 • Nastavitelnost 3 různých rychlostí pomocí měniče frekvence, který je součástí výbavy všech modelů.
 • Dostupnost modelů na teplou a studenou vodu v závislosti na instalacích klienta.
 • Pružnost v oblasti připojení podle sjednaného příkonu zákazníkových instalací.
03
ŘADA ECO, MYČKY S PLYNOVÝM OHŘEVEM, JEDINEČNÁ NABÍDKA NA TRHU

Zařazením plynového ohřevu vody předkládá Fagor profesionálům v gastronomii mimořádnou nabídku. Ve srovnání se stejným modelem na elektrický ohřev umožňuje až 60procentní úsporu na fakturách za energii a návratnost vložené investice do 3 let (v závislosti na sazbě za elektřinu). Jedinečná koncepce, o níž jsme přesvědčeni, že změní trh.

Z KOMPLETNÍHO REINŽENÝRINGU VZEŠEL ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÝ STROJ, S VYŠŠÍ KAPACITOU A MIMOŘÁDNOU ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ


ROBUSTNOST A SPOLEHLIVOST

Hlavní komponenty z nerezové oceli AISI 304, protiblokovací systém, výstražný signál při zablokování

VYŠŠÍ KAPACITA PRODUKCE

3 rychlosti posuvu

SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

Stand-by mode
Auto timer
i-RINSE

FLEXIBILITA

Verze COLD, HOT a ECO
Elektromagnetický ventil
Přípojky pro dávkovače

ZARUČENÝ VÝSLEDEK MYTÍ

4x4 wash
Zaručená hygiena

Při zpracování šablony došlo k chybě.
The following has evaluated to null or missing:
==> translations.getChild(locale.getLanguage()) [in template "20101#20127#494223" at line 2, column 32]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if getterUtil.getBoolean(translation... [in template "20101#20127#494223" at line 2, column 5]
----
1<#if translations?exists> 
2  <#if getterUtil.getBoolean(translations.getChild(locale.getLanguage()).getData())> 
3    <#if descripcion.getData() != "">  
4      <div class="container"> 
5        <div class="modseo row"> 
6          <div class="content offset-md-2 col-md-8"> 
7            <div class="text-container"> 
8              <article>${descripcion.getData()}</article> 
9              <div class="overlay"></div> 
10            </div> 
11            <a href="#" class="show more col-12"> 
12              <@liferay.language key="com.fagorindustrial.templates.seo.more" /> 
13            </a> 
14            <a href="#" class="show less hide col-12"> 
15              <@liferay.language key="com.fagorindustrial.templates.seo.less" /> 
16            </a> 
17          </div> 
18        </div> 
19      </div> 
20    </#if> 
21  </#if> 
22<#else> 
23  <#assign languagesTranslated = ["en", "es", "fr", "it", "pt"] > 
24  <#assign languageToShow = false > 
25   
26  <#list languagesTranslated as cur_languageTranslated> 
27   
28    <#if cur_languageTranslated == locale.getLanguage()> 
29      <#assign languageToShow = true > 
30    </#if> 
31   
32  </#list> 
33   
34  <#if languageToShow == true > 
35    <#if descripcion.getData() != "">  
36     
37      <div class="container"> 
38        <div class="modseo row"> 
39          <div class="content offset-md-2 col-md-8"> 
40            <div class="text-container"> 
41              <article>${descripcion.getData()}</article> 
42              <div class="overlay"></div> 
43            </div> 
44            <a href="#" class="show more col-12"> 
45              <@liferay.language key="com.fagorindustrial.templates.seo.more" /> 
46            </a> 
47            <a href="#" class="show less hide col-12"> 
48              <@liferay.language key="com.fagorindustrial.templates.seo.less" /> 
49            </a> 
50          </div> 
51        </div> 
52      </div> 
53       
54    </#if> 
55  </#if> 
56</#if> 
57   
58<style> 
59 
60  .modseo .text-container { 
61    padding: 10px; 
62    clear: both; 
63    max-height: 100px; 
64    overflow: hidden; 
65    margin-bottom: 15px; 
66
67   
68  .modseo .text-container.full-text { 
69    overflow: visible; 
70    max-height: none; 
71
72   
73  .modseo .text-container .overlay { 
74    position: absolute; 
75    width: 100%; 
76    bottom: 25px; 
77    height: 150px; 
78    background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0), #FFFFFF); 
79    left: 0; 
80
81   
82  .modseo .text-container.full-text .overlay { 
83    display: none; 
84
85   
86  .modseo a { 
87    color: #E22119 !important; 
88    display: block; 
89    text-align: center; 
90
91   
92  .modseo a.hide { 
93    display: none; 
94
95 
96</style> 
97 
98<script> 
99 
100  $().ready(function() { 
101   
102    $(".modseo a.show").click(function (event) { 
103      event.preventDefault(); 
104      $(".modseo .text-container").toggleClass("full-text"); 
105      $(".modseo a.show").toggleClass("hide"); 
106    }); 
107   
108  }); 
109 
110</script> 
Kontaktujte nás
Zajímá vás tento produkt? Zkontaktujte nás a my vám rádi poskytneme víc informací k tomuto i k dalším výrobkům.